2018 Week 3 Big 12 Predictions

Saturday, September 15th:   Rutgers Kansas Oklahoma Iowa State Duke Baylor Boise State Oklahoma State Houston Texas Tech UT San Antonio Kansas State Ohio State TCU USC Texas